«GAVEPAKKEN”:

 • Innkjøpspris kr 185,00 inkl mva pr pakke (ved bestilling på under 100 pakker vil stykkpris være 200,00kr)
 • Utsalgspris kr 300,00 pr pakke.
 • Fortjeneste kr 115,00 pr pakke.
 • Max 60 dager å gjennomføre salget på før fakturering
 • Faktura sendes på e-post. E-postadresse for fakturamottak må oppgis.

«JULEPAKKEN”:

 • Innkjøpspris kr 185,00 inkl mva pr pakke. (ved bestilling på under 100 pakker vil stykkpris være 200,00kr)
 • Utsalgspris kr 300,00 pr pakke.
 • Fortjeneste kr 115,00 pr pakke.
 • Max 60 dager å gjennomføre salget på før fakturering
 • Faktura sendes på e-post. E-postadresse for fakturamottak må oppgis.

SALGSENHETER:

 • Pakkene leveres i hele kartonger a 20 pakker.
 • Minste ordre/salg er 60 pakker.

LEVERING – FRAKT:

 • Bestillinger i Trondheim kan hentes på lager i Mellomila 34 etter avtale.
 • For bestillinger utenom Trondheim sender vi fraktfritt i Norge.
 • Lisensfabrikken benytter Schenker som godsleverandør. Schenker tar kontakt før levering dersom dette er avtalt.
 • Kontaktperson for levering må være tilgjengelig på telefon og leveringssted må være tilgjengelig på dagtid.

NB! Dersom sendingen blir stående uavhentet på lager hos Schenker, påløper daglig lagerleie. Denne kostnaden belastes kunden i sin helhet.

RETURBETINGELSER – REKLAMASJON

 1. For å få godkjent retur, må det sendes en mail med informasjon til post@lisensfabrikken.no senest 30 dager etter varene er mottatt.
 2. Kunden må ha solgt minimum 60 pakker for å ha rett til retur.
 3. Retur må meldes senest innen 30 dager fra mottak.
 4. Pakkene skal returneres i samme stand som de ble mottatt, pakket i original emballasje. Kunden har ansvar for at eskene er forsvarlig tapet før henting og sending. Kun hele esker à 10 eller 20 pakker kan returneres.
 5. Det er kun mulig å melde og sende retur èn gang.
 6. Lisensfabrikken står fritt i å velge forsendelsesmåte for retur, enten ved henting eller sending gjennom Posten. Ved sending gjennom Posten vil kunden motta ferdig frankerte returlapper før sending.
 7. Kunden kan selv levere retur kostnadsfritt til Lisensfabrikkens lager i Trondheim.
 8. Etter innsendt returskjema vil Lisensfabrikken ta kontakt for nærmere avtale om hvordan retur blir håndtert. Returgebyr faktureres i sluttfaktura.
 9. Priser på returgebyr:
  • kr 200,- (inkl mva) for liten eske à 10 pakker
  • kr 300,- (inkl mva) for stor eske à 20 pakke

Reklamasjon

 1. Kontaktperson plikter ved mottak å kontrollere at antall stemmer og at innhold er i tråd med innholdsfortegnelse.
 2. Eventuelle mangler meldes post@lisensfabrikken.no senest 10 dager etter mottak.
 3. Pakkene må ikke oppbevares i minusgrader da plastbagen kan fryse og sprekke.

BESTLLERS ANSVAR – ØVRIGE BETINGELSER

1. Kontaktperson/Bestiller må være fylt 18 år.

2. Ved bestilling genereres et ordrenummer som følger bestillingen fra ordre til fakturering og evt retur. Ordrenummer oppgis ved alle henvendelser.

3. Kontaktperson/Bestiller er personlig ansvarlig for at salget gjennomføres og at penger overføres i følge faktura.

4. Ved utelatt betaling vil Kontaktperson/Bestiller gjøres ansvarlig for kravet.

5. Hvis ikke annet er avtalt og ingen retur er innmeldt, faktureres ordren automatisk senest 60 dager etter levering med forfall pr 10 dager.

6. Faktura sendes på e-post.